שעון, שפורפרת טלפון וכיתוב של פרוייקט לעריכה של קורס סקייפ